2020-12-18
Idag har vi blivit SQAS certifierade och är  numera certifierade enligt både SQAS och ISO(9001 &14001). 

2018-02-01
Scandi Terminal välkomnar Caj Olsson och Christer Sjögren till företaget. Caj och Christer har en lång bakgrund ifrån branschen och kommer närmast från Bulkon och Den Hartogh.  Caj och Christer kommer att arbeta med affärsutveckling och nya logistikupplägg för våra kunder.